TH EN    

หน้าแรก / บ้านพักของเรา / บ้านจิ้งหรีด
แบบบ้าน : บ้านจิ้งหรีด
ราคา : 1000-2000 บาท
จำนวนผู้เข้าพัก : สำหรับ 2 ท่าน
คำอธิบาย : บ้านเดี่ยวหลังเล็กๆขนาดเท่าจิ้งหรีด แสนจะอบอุ่น มีเพียง 1 ห้อง

TEL :

EMail :

©